P A K I E T Y  P O B Y T O W E
R E Z E R W A C J A: recepcja@rzemieslnik-miedzywodzie.pl