Loading...
REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI 20202019-08-21T09:00:13+02:00

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

§1
Dokonanie rezerwacji przez osobę zamawiającą pobyt jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
§2
Rezerwację wstępną można złożyć: osobiście, telefonicznie, pisemnie – pocztą lub drogą elektroniczną (e‑mail). Przyjęcie wstępnej rezerwacji może być poświadczone e-mailem od Ośrodka Rehabilitacyjno‑Wypoczynkowego „Rzemieślnik”.
§3
Dane osobowe niezbędne do założenia rezerwacji to Imię i Nazwisko i kontaktowy numer telefonu. Odmowa podania powyższych danych skutkuje odmową przyjęcia rezerwacji. Podanie adresu e-mail umożliwi przesłanie poświadczenia wstępnej rezerwacji.
§4
Administratorem danych osobowych w Ośrodku jest Związek Rzemiosła Polskiego. Polityka Bezpieczeństwa Związku Rzemiosła Polskiego jest dostępna na stronie internetowej www.zrp.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w Recepcji Ośrodka.
§5
Wstępną rezerwację uważa się za potwierdzoną i skutecznie dokonaną po opłaceniu zadatku w wysokości 20% wstępnie obliczonej należności za pobyt w przypadku pozostałych usług, w terminie 14 dni od złożenia wstępnej rezerwacji na konto nr 79 1140 1010 0000 4859 7700 2001 lub bezpośrednio w kasie Recepcji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik”. Kod SWIFT/BIC do przelewów z kont zagranicznych: BREXPLPWMBK. Numer IBAN – PL79 1140 1010 0000 4859 7700 2001.
§6
Brak wpłaty zadatku w terminie podanym w §3 niniejszego regulaminu będzie skutkowało automatycznym anulowaniem rezerwacji.
§7
W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji zadatek:
• przy zgłoszeniu rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w całości na wskazane konto,
• przy zgłoszeniu rezygnacji między 14 a 29 dniem przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w wysokości 50% na wskazane konto,
• przy zgłoszeniu rezygnacji poniżej 14 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – nie jest zwracany.
Rezygnacja może być zgłoszona telefonicznie jednakże musi być również złożona pisemnie do procedowania ewentualnego zwrotu.
§8
Uregulowania całości należności za pobyt, zgodnie ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, należy dokonać z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu w kasie Recepcji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” (gotówką lub kartą) bądź przelewem na konto.
§9
W przypadku skrócenia, rezygnacji lub innych czynności wpływających na zmianę warunków potwierdzonej rezerwacji, w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata, zgodna ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, nie podlega częściowemu zwrotowi.
§10
Niestawienie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Rzemieślnik” do godziny 6:00 rano dnia następnego po uzgodnionym w rezerwacji dniu wjazdu i bez powiadomienia recepcji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i przepadkiem zadatku na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik”.
§11
W dniu przyjazdu należy w Recepcji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” dokonać opłaty miejscowej tzw. Klimatycznej, pobieranej w imieniu Gminy Dziwnów
§12
Ceny poszczególnych usług świadczonych przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” regulują cenniki opublikowane na stronie https://rzemieslnik-miedzywodzie.pl – dostępne również w Recepcji.
§13
Rabaty z różnych tytułów nie podlegają zsumowaniu.
§14
Oferta pakietów pobytowych oraz turnusów rehabilitacyjnych stanowi jednolitą całość. Rezygnacja z którejkolwiek składowej pakietu nie wpływa na obniżenie ceny.
§15
Regulamin obowiązuje dla rezerwacji na 2020 rok, i dalszych, do odwołania.