R E H A B I L I T A C J A
R E Z E R W A C J A: recepcja@rzemieslnik-miedzywodzie.pl

Zabiegi komercyjne wykonywane są poza godzinami zabiegów w ramach turnusu rehabilitacyjnego. O długości trwania zabiegu decyduje rehabilitant. Przed wykonywaniem zabiegów należy uiścić należną kwotę w recepcji.