U S Ł U G I   G A S T R O N O M I C Z N E
R E Z E R W A C J A: gastronomia@rzemieslnik-miedzywodzie.pl

Jedna osoba

Mała porcja

(tylko dzieci do lat 10)

śniadanie

22,00 zł

15,00 zł

obiad

35,00 zł

23,00 zł

kolacja

19,00 zł

13,00 zł