U S Ł U G I   G A S T R O N O M I C Z N E
R E Z E R W A C J A: gastronomia@rzemieslnik-miedzywodzie.pl

Jedna osoba

Mała porcja

(tylko dzieci do lat 10)

śniadanie

17,00 zł

11,90 zł

obiad

27,00 zł

18,90 zł

kolacja

15,00 zł

10,50 zł