U S Ł U G I   G A S T R O N O M I C Z N E
R E Z E R W A C J A: gastronomia@rzemieslnik-miedzywodzie.pl

Jedna osoba

Mała porcja

(tylko dzieci do lat 10)

śniadanie

18,00 zł

12,00 zł

obiad

29,00 zł

19,00 zł

kolacja

16,00 zł

11,00 zł