U S Ł U G I   G A S T R O N O M I C Z N E
R E Z E R W A C J A: gastronomia@rzemieslnik-miedzywodzie.pl

Jedna osoba

Mała porcja

(tylko dzieci do lat 10)

śniadanie

16,00 zł

10,00 zł

obiad

26,00 zł

16,00 zł

kolacja

14,00 zł

9,00 zł